Menu
Your Cart

Безплатна доставка на поръчки над 60лв

Ем Би Ем Глобъл ЕООДНа 03.07.2023 г. „Ем Би Ем Глобъл” ЕООД стартира изпълнението на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-6127-C01.

Основна цел на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката, чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Със средствата, осигурени от проекта ще бъдат извършени следните инвестиции в разработването на:

1. Дейност „Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама"

2. Дейност "Онлайн магазин" Проектът се изпълнява в рамките на 12 месеца в с начало 03.07.2023 г. и край 03.07.2024 г.


Финансиран е със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Механизма за възстановяване и устойчивост. Обща стойност на проекта: 20 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.